top of page

דרך פוריה מסייעת לגופים ציבוריים ברמה הלאומית והמקומית מחד, וחברות ורשויות ציבוריות ופרטיות מאידך, להגשים את מטרותיהם ולהוציא לפועל את יוזמותיהם ותכניותיהם.

 

במציאות של ימינו, היכולת להוביל פרויקטים רחבי היקף תלויה בגורמים רבים אשר בעת ובעונה אחת מושפעים מהפרויקטים ומשפיעים עליהם. התמודדות רגולטורית, סביבתית, תכנונית וציבורית הינה חלק בלתי נפרד מהליכי האישור והיישום של כל מיזם בעל ערך – והדרך להגשמתו רצופה באתגרים ובמכשולים.

באמצעות צוות מומחים רב תחומי המחזיקים בידע ושנים רבות של ניסיון בעבודה ציבורית ופרטית בתחומי התכנון, ניהול משברים לרבות ניהול סיכונים רגולטוריים, ציבוריים וסביבתיים וניסיון עשיר בתחום קשרי קהילה ושיתוף ציבור, דרך פוריה מלווה ומנחה חברות ורשויות בהתמודדות הנדרשת עם תכנון ומימוש של פרויקטים, מונעת ופותרת משברים הנקרים בדרך ומספקת את המעטפת הנדרשת לרשויות ולחברות לממש את תכניותיהן.

bottom of page