מיפויים

חברתנו פיתחה מתודולגיית מיפוי מקיפה ומקצועית אשר מספקת התבוננות גרפית על התוואיי הפרויקטים השונים ומדגישה היבטים קהילתיים ותכנוניים שיש לקחת בחשבון בעת התכנון והביצוע של הפרויקט. 

לעבודת המיפוי מספר מטרות:

  • בסיס נתונים - המיפוי משמש כמקור ידע מקיף ועדכני שעליו ניתן לבסס את עבודות קשרי קהילה
  • זיהוי חסמים ורגישויות - זיהוי חסמים עדכניים בשטח אשר מהם ניתן להסיק לגבי רגישויות וקונפליקטים עתידיים
  • זיהוי ואיתור מחזיקי עניין - זיהוי ומיפוי בעליי עניין לאורך המקטע הנבדק
  • שכבות וחתכי בדיקה - המידע משמש ליצירת שכבות בדיקה המשמשות לתובנות נוספות כגון תכנון עבור גידול עתידי ועוד

מפות מוקדים למגה פרויקטים:

נדבך מרכזי בעבודת המיפוי בפרויקטים גדולים הינו יכולת מיפוי עתידי על פי שכבות שונות אשר רלוונטיות לפרויקט וללקוח. כחלק מעבודה זו חברתנו ממפה את תוואי הפרויקט ומציגה זאת באמצעות שכבות שונות (לדוגמה: כבישים והסעה המונית, שטחים פתוחים וחקלאות, מוסדות ציבור וחינוך, מגורים מצב קיים, תכנון עתידי מאושר, ריכוזי אוכלוסייה ועוד). לכל הנתונים הנבדקים יכולת השפעה משמעותית על תכנון הפרויקט והתאמתו למצב הקיים והעתידי.לביצוע מיפויים שונים בפרויקטים אותם אתם מובילים, מוזמנים להתייעץ איתנו (לחצו כאן)