ניהול מחזיקי עניין

דרך פוריה מעניקה שירות זה ללקוחות פרטיים וציבוריים כאחד. המטרה בתחום פעילות זה הינה, ניהול אתגר הקשרים וההתנהלות המתאימה מול מחזיקי העניין של הלקוח, בכך אנו מסייעים לארגונים בתחומי פעילות מגוונים להוציא אל הפועל תוכניות עבודה ופרויקטים מורכבים.

דרך פוריה עושה זאת באמצעות מתודולוגיה מובנית אשר מקפידה לאתר ולזהות מחזיקי עניין (ממעגלים קרובים ורחוקים), לאפיין את השפעותיהם ולייצר תוכניות עבודה אפקטיביות אל מול קשת רחבה של גורמים החיוניים להשגת מטרות הלקוח.

שני יעדיים עיקריים אשר אנו שמים אליהם דגש בתהליך העבודה: זיהוי מוקדם ומניעת קונפליקטיים וקידום שיתופי פעולה חיוביים. 

מיפוי ואפיון – בשלב הראשון, נבצע אפיון של כלל הגורמים החיצוניים, הישירים והעקיפים, שבידם להשפיע על עצם קיום הפרויקט וכן על קצב התקדמותו והוצאתו אל הפועל. הבנה ומיפוי פרסונלי וארגוני של אותם מחזיקי עניין מאפשרת לחברה להבין בצורה מקיפה את הסביבה בה היא נדרשת לפעול בכדי להבטיח הצלחה וכן את פוטנציאל ההזדמנות והסיכון שקיים לחברה מול כל אחד ואחד מהם.

גיבוש תוכנית עבודה ייעודית – יצירת תכנית עבודה תקופתית אשר באמצעותה ניתן למנף נכסים של החברה או של הפרויקט לטובתה. ובמילים אחרות, הכוונה לבניית ארגז כלים שיאפשר להתקדם עם הפרויקט בעזרת ערך עבור מחזיקי העניין שאותרו. תכנית העבודה מבקשת ליצור תשתית למתן או קבלה של תמריצים, לגיטימציה ומעורבות עם התומכים הפוטנציאליים, וגם להוריד את רף ההתנגדויות למינימום. תכנית עבודה מכילה פירוט מורחב אודות מחזיקי העניין שאותרו, תובנות שאספנו במהלך סקירתם, הצעות ערך עם כל מחזיק עניין והערכתנו לגבי מידת הישימות והאפקטיביות של כל הצעה.

מעקב ובקרה - הליווי השוטף של צוות דרך פוריה כולל גם את יישום המתודולוגיה הנ"ל במסגרת העבודה עם הלקוח כך שבזמן אמת ולכל אורך תקופת ההתקשרות הצוות מצוי לרשות המנהלים הרלבנטיים, עוקב אחר מימוש תוכנית העבודה, מבצע בקרה על האפקטיביות של הצעדים שננקטים ומתאים את הדרוש תיקון נוכח המידע שמצטבר אל מול מחזיקי העניין תוך כדי העבודה מולם. 


מוזמנים להתייעץ איתנו בנוגע לניהול מחזיקי עניין בפרויקטים אותם אתם מנהלים (לחצו כאן)