top of page

דרך פוריה עוסקת במתן ייעוץ בארבעה תחומים עיקריים: קשרי קהילה וניהול מחזיקי עניין, ניטור נדל"ן, סקר סיכוני סביבה וניהול משברים וניהול תכנון וסטטוטוריקה.

לצוות החברה ניסיון וידע המקנים יתרונות רבים ויחודיים. בין היתר רקע בתפקידי ניהול בכירים ברשויות מקומיות, משרדי ממשלה וגופים ציבוריים גדולים, ניסיו מעשי בפרויקטים חוצי רשויות ומגזרים, כולל תכנון וניהול, עבודה עם ובתוך ארגונים סביבתיים וחברתיים בעלי אוריינטציה לתחומי התכנון והסביבה, ידע אקדמי בתחומי ממשל, רגולציה, סטטוטוריקה לרבות תכנון וסביבה וכן, ייעוץ לחברות וגופים הגדולים במשק הישראלי.

Anchor 1
ניהול תכנון וסטטוטוריקה
book-alt.png
 • ייעוץ סטטוטורי וליווי בתחום התכנון והבנייה- פעילות מול ועדות התכנון וגופים רלבנטיים

 • ניהול, תכנון ותיאום פרויקטים בתחום התשתיות

 • מגוון פעילויות נלוות לתחומי התשתיות- כתיבת והערכת מכרזים ותוכניות אב, אומדנים, תחשיבים, הערכות שווי, תמחור ובדיקות, לרבות מיסוי והיטלים

 • כתיבת נהלים לרבות נהלי דיווח ותקינה

 • ליווי שלבי הייזום, התכנון והסטטוטוריקה תוך השגת הסכמות רחבות ככל האפשר

 • ליווי קבלת ההחלטות לגבי בחירת חלופה, קידום הסכמות לגבי החלופה ואישור מול הגורמים הרלבנטיים באופן שיצמצם את הסיכון לצווי מניעה, תביעות והליכים משפטיים אחרים

 • הערכת צרכים, עלויות וזמנים ואיתור התנגדויות

 • טיוב וייעול של תקשורת בין מחזיקי עניין בפרויקט, כולל מול רשויות וגורמים רגולטוריים

קשרי קהילה וניהול מחזיקי עניין
Anchor 2
users-alt.png

 

קשרי קהילה  - פעילות החברה כוללת טיפול כולל בפרויקטים רבים של קשרי קהילה ושיתוף ציבור. במסגרת זאת חברתנו מבצעת מיפוי אוכלוסיות וקבוצות בעלי עניין הנוגעים לתכניות העבודה, בחינת מעורבותם והשפעתם של בעלי העניין השונים, על פרויקטים מתוכננים ודירוגם על פי מידת חשיבותם ליישום התכנית. יצירת תכנים מתאימים לקשרי קהילה ושיתוף הציבור במתודולוגיה מוסדרת המבטיחה עמידה בדרישות הרגולציה (כנסים, מפגשים, הפקות תוכן, תשתית מקוונת לשיתוף ציבור וחומרי הסברה וכיו"ב), הגדרת חלופות ופתרונות מתאימים כמענה לאתגרים הכרוכים בפרויקטים והוצאתם אל הפועל באמצעים תקשורתיים מתאימים, ולמעשה הבטחת מעטפת שיתופית כוללת הנדרשת להוצאתן לפועל של תכניות העבודה באופן מיטבי ויעיל אל מול הקהילה הסובבת אותם.  

 

ניהול מחזיקי עניין - המטרה בתחום פעילות זה הינה, ניהול אתגר הקשרים וההתנהלות המתאימה מול מחזיקי העניין של הלקוח, בכך אנו מסייעים לארגונים בתחומי פעילות מגוונים להוציא אל הפועל תוכניות עבודה ופרויקטים מורכבים.

דרך פוריה עושה זאת באמצעות מתודולוגיה מובנית אשר מקפידה לאתר ולזהות מחזיקי עניין (ממעגלים קרובים ורחוקים), לאפיין את השפעותיהם ולייצר תוכניות עבודה אפקטיביות אל מול קשת רחבה של גורמים החיוניים להשגת מטרות הלקוח.​

WhatsApp Image 2022-07-04 at 10.28.53.jpeg
WhatsApp Image 2022-07-04 at 10.14.27.jpeg
Anchor 3
סביבה וניהול משברים סביבתיים
picture.png
 • ניהול סיכוני סביבה, ייעוץ בנוגע לרגולציה בתחום והכנת סקרי השפעה על הסביבה

 • ייעוץ לרשויות מקומיות וחברות בפרויקטים בתחום הסולארי, יעילות אנרגטית וקיימות לרבות שילוב היבטים אקולוגים בבניה

 • ליווי פרויקטים על היבטיהם הסביבתיים

 • ביצוע תחקירי תקלות בתחום המים, השפכים וזיהומי הקרקע

 • סיוע בניהול משברים אקולוגיים בתעשייה

 • פעילות מול גורמים סביבתיים והתמחות מול משרדי הגנת הסביבה והבריאות בכל הרמות

 • מיתוג בהקשרים סביבתיים, אחריות סביבתית לחברות וטיפול בטביעת רגל אקולוגית

 • בניית אסטרטגיה סביבתית גמישה, לניהול ותזמון מהלכים בתאום היזמים ומנהלי הפרויקט, שתסייע באישורו ובשלבי הקמתו

 • ליווי ותאום ליועצים הסביבתיים ואדריכלי הנוף וסיוע בתסקירי השפעה על הסביבה

 • הטמעה של פרוטוקולים סביבתיים והתמודדות עם רגולציה חדשה בתחום

 • גיבוש אסטרטגיה סביבתית לחברות פרטיות

Anchor 4
ניטור נדל"ן
home (1).png

דרך פוריה מציעה את שירותיה ביישום מתודולוגית מעקב, בקרה וניתוח סיכונים של פעילות נדל"נית הקיימת והמתוכננת סביב נכסים ואתרים שבבעלות הלקוח.    
מתודולוגיה זו תאפשר מיפוי של מידת הסיכונים הכלכליים נדל"ניים הקיימים ביחס לכל אתר נבדק, השגת מידע מפורט ומקיף על אפשרויות וכיווני פעולה צפויים סביבו, וכתוצאה מכך גיבוש דרכי פעולה עם אתגרים צפויים, התנהלות מול הצנרת התכנונית והתאמת השימושים לטיוב כלכלי נדל"ני אופטימלי, על מנת להבטיח את מימוש האינטרסים של הלקוח.​

IMG_4653.JPG
bottom of page