צוות דרך פוריה משלב ניסיון וידע המקנים לחברה יתרונות ייחודיים, בין היתר: 

 

 • רקע בתפקידי ניהול בכירים ברשויות מקומיות, משרדי הממשלה וגופים ציבוריים גדולים

 • ניסיון מעשי בפרויקטים חוצי רשויות ומגזרים, כולל תכנון וניהול

 • עבודה עם ובתוך ארגונים סביבתיים וחברתיים בעלי אוריינטציה לתחומי התכנון והסביבה

 • ידע אקדמי בתחומי הממשל, הרגולציה וסטטוטוריקה לרבות תכנון וסביבה 

 • ייעוץ לחברות וגופים הגדולים במשק הישראלי

ניהול תכנון וסטטוטוריקה

 

ייעוץ סטטוטורי וליווי בתחום התכנון והבנייה- פעילות מול ועדות התכנון וגופים רלבנטיים

ניהול, תכנון ותיאום פרויקטים בתחום התשתיות

מגוון פעילויות נלוות לתחומי התשתיות- כתיבת והערכת מכרזים ותוכניות אב, אומדנים, תחשיבים, הערכות שווי, תמחור ובדיקות, לרבות מיסוי והיטלים

כתיבת נהלים לרבות נהלי דיווח ותקינה

ליווי שלבי הייזום, התכנון והסטטוטוריקה תוך השגת הסכמות רחבות ככל האפשר

ליווי קבלת ההחלטות לגבי בחירת חלופה, קידום הסכמות לגבי החלופה ואישור מול הגורמים הרלבנטיים באופן שיצמצם את הסיכון לצווי מניעה, תביעות והליכים משפטיים אחרים

הערכת צרכים, עלויות וזמנים ואיתור התנגדויות

טיוב וייעול של תקשורת בין מחזיקי עניין בפרויקט, כולל מול רשויות וגורמים רגולטוריים

ניהול מחזיקי עניין

 
 • ניהול והובלת תהליכים ויחסים מול מחזיקי עניין- התארגנויות תושבים, גופים ממשלתיים, ארגוני סביבה ותכנון ועוד

 • קידום הליכי שיתוף ציבור יזומים ופעילויות הסברה למגוון של פרויקטים ונושאים

סביבה וניהול משברים סביבתיים

 
 • ניהול סיכוני סביבה, ייעוץ בנוגע לרגולציה בתחום והכנת סקרי השפעה על הסביבה

 • ייעוץ לרשויות מקומיות וחברות בפרויקטים בתחום הסולארי, יעילות אנרגטית וקיימות לרבות שילוב היבטים אקולוגים בבניה

 • ליווי פרויקטים על היבטיהם הסביבתיים

 • ביצוע תחקירי תקלות בתחום המים, השפכים וזיהומי הקרקע

 • סיוע בניהול משברים אקולוגיים בתעשייה

 • פעילות מול גורמים סביבתיים והתמחות מול משרדי הגנת הסביבה והבריאות בכל הרמות

 • מיתוג בהקשרים סביבתיים, אחריות סביבתית לחברות וטיפול בטביעת רגל אקולוגית

 • בניית אסטרטגיה סביבתית גמישה, לניהול ותזמון מהלכים בתאום היזמים ומנהלי הפרויקט, שתסייע באישורו ובשלבי הקמתו

 • ליווי ותאום ליועצים הסביבתיים ואדריכלי הנוף וסיוע בתסקירי השפעה על הסביבה

 • הטמעה של פרוטוקולים סביבתיים והתמודדות עם רגולציה חדשה בתחום

 • גיבוש אסטרטגיה סביבתית לחברות פרטיות

מחקר, סקרים וכתיבת דו"חות

 
 • חקר ומיפוי הסביבה האינטרסנטית- תושבים, גורמים מסחריים, משרדי ממשלה, גורמי תכנון ארגוני סביבה וחברה, גורמי תשתית ואחרים

 • ביצוע סקרי סיכונים וכתיבת פרוטוקולים לניהולם

 • סקרי ספרות וחידושים טכנולוגיים

IMG_4653.JPG