top of page

אם ברצונך להכיר את שיטות הפעולה ואופני העבודה של עולם הייעוץ העסקי-רגולטורי-אסטרטגי; להבין כיצד מנהלים באופן מושכל את מחזיקי העניין וגורמי הסיכון בסביבת העבודה שלך; להכשיר את עובדיך בתפיסות מתודולוגיות לניהול אתגר הקשרים וההתנהלות המתאימה מול מחזיקי עניין - דרך פוריה תסייע לך ביצירת ארגז כלים להצלחה.

עם 10 שנות פעילות של ייעוץ עסקי ואפקטיבי לחברות עסקיות וממשלתיות מהגדולות במשק, דרך פוריה חושפת תובנות ומציעה כלים מתודולוגיים לניהול מחזיקי עניין בהרצאה ממוקדת שמבטיחה לייצר את האימפקט הנדרש על מחזיקי עניין רלוונטיים, כגון: רגולטורים, הקהילה המקומית, לקוחות, החברה האזרחית, מחוקקים ועוד, ולהתוות דרך פוריה בניהולם.

לפרטים נוספים, הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר באמצעות הטלפון הישיר - 03-5255508.

או באמצעות הדוא"ל - Office@viaporia.com.

bottom of page